loading

Privat sjukvård- främjar tillgänglighet och bidrar till ökad valfrihet

Det är alltfler som efterfrågar och söker sig till den privata sjukvården i Sverige. Under pandemin såg man också en ökad efterfrågan av privata sjukvårdsförsäkringar. Vad beror det på? Det kan ha flera orsaker, dels handlar det om tillgänglighet. Det är ibland långa köer och väntetider till den offentliga vården men det handlar också om kvalité och möjligheten att själv få välja sin vårdgivare oavsett var man bor vilket upplevs som en stor fördel.

De privata vårdgivarna utgör en viktig del av den offentliga vården.

För att få en uppfattning om hur mycket av vården som sker hos privata vårdcentraler och läkare har vi tittat på statistik som tagits fram av Vårdföretagarna. Deras undersökning visar att under 2021 gjordes 23,4 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i öppen hälso- och sjukvård. Fyra av tio patientbesök i Sverige sker hos Privata vårdgivare d.v.s. ca 40%.

Patientlagen om fritt vårdval trädde i kraft i Jan 2015, syftet var att stärka patientens makt och inflytande över sin egen vård. Som patient har man rätt att fritt välja öppenvård i hela landet man kan välja att lista sig på vilken vårdcentral som helst. Patienten har dessutom rätt att välja mellan samtliga privata läkare och vårdcentraler som har tecknat ett vårdavtal. Det gäller också vård som inte kan erbjudas i det egna landstinget då har patienten rätt att få behandling i ett annat landsting eller hos en annan privat vårdgivare.

Vilka är fördelarna med att anlita en privatläkare?

Det finns flera fördelar och några har vi listat här:

 • Bättre tillgänglighet, kortare väntetider.
 • Ökad valfrihet – om man inte är nöjd med sin nuvarande vårdcentral eller läkare kan man byta.
 • Lättare att få tillgång till kostnadskrävande behandlingar ( inga begränsningar av en offentlig budget).
 • Tillgång till förebyggande vårdinsatser och rehabilitering.
 • Mera tid för patientsamtal om personliga hälsofrågor
 • Möjlighet att göra olika hälsokontroller ( går inte att boka i offentliga vården)
 • Tillgång till bättre service och bekvämligheter tex. eget sjukrum vid inläggning.

Har man en privat sjukvårdsförsäkring har man som patient tillgång till vård snabbare än en person  som söker vård via den offentliga vården. Se exemplet nedan:

 • Privat sjukvård: Planerad specialistvård- ett första besök kan får inom 3-7 dagar och behandling inom 21  dagar.
 • Offentlig sjukvård: Väntetid ca 30 dagar för ett första besök. 

 Här kan du boka tid hos privatläkare

Finns det några nackdelar?

Det finns begränsningar  vad den privata sjukvården klarar av. Det behöver kanske inte uppfattas som en nackdel men när det gäller allvarliga och Akuta sjukdomsfall är det första och bästa valet alltid den offentliga sjukvården.

Det kan vara helt avgörande i akuta situationer eftersom Ambulansen brukar vara på plats väldigt snabbt,  vilket kan vara avgörande för en persons överlevnad.  

Akutmottagningarna är tillgängliga för alla personer i Sverige oavsett socioekonomisk ställning. De håller öppet 24/ 7 och kostnaden för ett akutbesök är låg, från 150 kr – 400 kr.

Är Privata vårdcentraler bättre?

Enligt Vårdföretagarnas analys av SKL:s senaste årliga patientenkät den s.k ” Patient toppen 2022″ visar att 75 av de 100 vårdcentralerna i Sverige som hade de nöjdaste patienterna var privata vårdcentraler.

Det visade sig att patientnöjdheten var betydligt högre hos de privata vårdcentralerna på samtliga punkter, främst kontinuiteten.

Här kan du boka tid hos en privat vårdcentral

Vad kostar en privatläkare?

Väljer du att gå till en privat vårdgivare som inte har tecknat avtal med någon region får du stå för hela kostnaden själv. Det kan handla om priser på 2000 kr och uppåt.

Om du däremot väljer en privatläkare som har ett avtal med din region får du betala samma avgift som i den offentliga vården ca 250 kr, tex. region Stockholms 2022.

Kostnaden för ett besök hos en specialistläkare kan variera mellan de olika regionerna men brukar ligga från 200 – 500 kronor.

Hur ser privatläkarna själva på vården i framtiden- Vad kan förbättras?  

Enligt Svenska Privatläkarföreningen ( SPL) anser läkarna själva att bästa sättet att förbättra vården är att läkarna själva får inflytande över den. Man menar att detsamma gäller för patienterna som mår bäst om de får gå till en och samma läkare, vilket resulterar i en bättre patientkännedom och ökar tryggheten för patienten. 

Sammanfattning

Att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med den privata vården framgår tydligt. Det visar att de privata vårdgivarna är en viktig del av den totala sjukvården i Sverige och kommer att fortsätta att vara det också i framtiden. Genom att erbjuda en mångfald av olika vårdgivare främjar man patientfokus, stärker patienternas valfrihet och ökar vårdens  tillgänglighet.

12
4

1 Comment

 1. admin

  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Write a Reply or Comment