loading
Hälsokontroll-visar hur din kropp mår

Varför ska man göra en Hälsokontroll? Det är ett snabbt och utmärkt sätt att få fram information om hur dina värden ser ut och har ett preventivt syfte. Det gör man med ett enkelt blodprov. Resultatet av blodprovet kan visa om det finns några risker för framtida sjukdomar. Man går igenom olika områden i kroppen […]

Privatsjukvård-fördelar och nackdelar

Privat sjukvård- främjar tillgänglighet och bidrar till ökad valfrihet Det är alltfler som efterfrågar och söker sig till den privata sjukvården i Sverige. Under pandemin såg man också en ökad efterfrågan av privata sjukvårdsförsäkringar. Vad beror det på? Det kan ha flera orsaker, dels handlar det om tillgänglighet. Det är ibland långa köer och väntetider […]