Välkommen till www.läkarkatalogen.se.

  Websajten har skapats i samarbete mellan Malmö läkareförening, Stockholms läkarförening och Serpalen AB (dotterbolag till Göteborgs läkarförening).

   

  Här kan du hitta läkare, tandläkare, optiker, psykologer, psykoterapeuter, kiropraktorer, sjukgymnaster, med flera på respektive ort nedan. Under rubriken ” länkar”, som finns i varje katalog, hittar du information om olika myndigheter och institutioner.

   

  Privatpraktiserande läkare kan i de flesta fall erbjuda vård inom ramen för högkostnadsskyddet med en patientavgift som fastställs av landstingen/ regionen.

  I våra kataloger beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har vårdavtal eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen.

  Uppgifterna om patient avgiften kan du hitta i respektive katalog under ”länkar” på 1177.se/regler och rättigheter.

   

   

   

  Stockholm

  www.privatvard.info
  Göteborg

  www.privatvård.com
  Malmö

  www.halsovalet.se

   

  Annonser